Ir dzimis sporta klubs ARSENĀLS!

WhatsApp Image 2019-12-11 at 12.04.40

Mešanas sporta veidu kluba ARSENĀLS sākotnējie dibinātāji

Mešanas sporta veidu apvienību (jeb klubu) ARSENĀLS ir dibinājuši cilvēki, kas paši ir (vai ir bijuši) cieši saistīti ar vesera mešanu, smaguma mešanu, lodes grūšanu un diksa mešanu.

JĀNIS PODNIEKS
NORMUNDS KRŪMIŅŠ
AINĀRS PODNIEKS

ARSENĀLS mērķi ir:

  • apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kuras vēlas aktīvi atpūsties, trenēties un piedalīties sacensībās;

  • veicināt sadarbību, rosināt un atbalstīt sportiskās aktivitātes mešanas sporta veidos, kas nav pretrunā ar statūtiem un Latvijas Republikas likumdošanu;

  • pārstāvēt biedru intereses gan nacionālajā līmenī, gan arī starptautiskajās organizācijās.

ARSENĀLS galvenie uzdevumi ir:

  • atbalstīt sporta entuziastus, ierīkojot un uzturot sporta bāzes, iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību, treniņu un sacensību norisi;

  • organizēt un nodrošināt biedrības komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās;

  • radīt iespēju skolas vecuma jaunatnei iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties;

  • popularizēt dažādus sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;

  • sadarboties ar citu valstu sporta entuziastiem, sporta klubiem un organizācijām, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi.

Tuvākie pasākumi un sacensības

Nav tuvojošos pasākumu.